Aktuálně

Vážení rodiče,

 

Dne 11. 5. 2020 Základní umělecká škola Břeclav znovu zahájila prezenční výuku.

Zde je stručné seznámení s podmínkami, za kterých bude výuka pravděpodobně až do konce školního roku probíhat.

 

1. Po vstupu do školy žák odevzdá svému učiteli vyplněné a zákonným zástupcem podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a vymezením rizikových skupin", bez tohoto dokladu nebude vzděláván a bude poslán domů (PROHLÁŠENÍ je ke stažení na stránkách školy). V případě, že žák naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v "Čestném prohlášení a vymezení.", nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba žijící s žákem ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

2. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv však doprovázejícím osobám

3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

4. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky

5. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla

- po příchodu do učebny použije každý žák dezinfekci na ruce

 (bude k dispozici v učebnách)

    - žáci v kontaktu s ostatními osobami dodržují odstup 2 metry

    - po sejmutí roušky na učebně uloží žák roušku do s sebou přineseného sáčku

6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje takové příznaky, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky). O podezření informuje škola hygienickou stanici.

 

Vyučování bude probíhat v termínech platných před zahájením nouzového stavu. Výjimky se budou týkat pouze žáků docházející na pobočku Lanžhot a pobočku Tvrdonice, zákonní zástupci budou přímo telefonicky kontaktováni vyučujícími.

Skupiny, kde bývá přítomno při vyučování více než 15 žáků, budou rozděleny a prezenčně vzdělávány v menších podskupinách v kombinaci s distančním vzděláváním. O způsobu a termínech budete informováni vyučujícím.

 

S přáním pevného zdraví

 

Radek Pudelka

ředitel ZUŠ Břeclav