Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Literárně dramatický obor

LDO na ZUŠ Břeclav je vyučován v přípravném ročníku, 1. a 2. stupni. Prostředkem výchovy jsou všechny oblasti umění. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné, práce s loutkou a hlavně improvizace a hra v roli. Techniky pohybového, mluveného a hudebně rytmického projevu se prolínají celým studiem LDO.

Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o tvoření představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru. Děti pracují ve skupinách, ale i samostatně.

Téměř v každém školním roce je žák zapojen do nově vzniklého představení, ale také se věnuje sólovému projevu. Seznamuje se s různými typy divadelního vyjádření, při kterém otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje.

Vyučující literárně dramatického oboru

  • Mgr. MgA. Darina Heráková
line

Talentové zkoušky

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. U talentové zkoušky je vyžadován doprovod zákonného zástupce zájemců o studium.

Pro školní rok 2023/2024 je vypsán termín talentových zkoušek od 5. – 9. června 2023. Talentové zkoušky pro pobočky Podivín a Rakvice se uskuteční v termínu 8. – 9. června 2023 na pobočce ZUŠ v Podivíně.

Podivín a Rakvice

Břeclav

Výběr oboru talentové zkoušky pro Břeclav:

Pokud Vám nevyhovuje žádný z uvedených termínů (např. děti jsou na škole v přírodě), kontaktujte nás se žádostí o individuální termín na e-mailu: zastupce@zusbreclav.cz