Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Šablony OP JAK

Naše škola se zapojila do projektu OP JAK - Škola plná umění, který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu se v době realizace uskuteční tyto aktivity:

Projekt Škola plná umění byl spolufinancován Evropskou uníí

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízeníurčí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Registračníčíslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005252