Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

O studiu na ZUŠ

Základní umělecká škola Břeclav poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Připravuje své žáky pro amatérskou uměleckou činnost i k profesionálnímu studiu na uměleckých školách vyššího typu. Kapacita školy je 742 žáků. Na škole působí kvalifikovaný pedagogický sbor v průměrném počtu 35 učitelů.

Výuka probíhá v Břeclavi v hlavní budově na ulici Křížkovského 4 a vedlejší budově Křížkovského 2, dále také na pobočkách v Podivíně, Rakvicích, Lanžhotě a Moravské Nové Vsi.

Vzdělávání ve všech oborech je podle věku dítěte rozčleněno do několika druhů studia:

  • Přípravné studium I. stupně – pro děti ve věku od 5 let (délka studia 1 - 2 roky)
  • Základní studium I. stupně – pro děti od 7 let (délka studia 7 let)
  • Základní studium II. stupně – pro děti od 14 let (délka studia 4 roky)

Výuka je realizována dle platného školního vzdělávacího programu (ŠVP).