Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Hudební obor

Hudební obor má na ZUŠ Břeclav nejdelší tradici, jeho historie sahá do roku 1925.
Co do počtu žáků je také největším, navštěvuje ho přibližně 550 žáků.

V hudebním oboru navštěvují žáci 1. - 5. ročníku kromě výuky svého studijního zaměření také kolektivní předmět Hudební nauka, kde získávají nezbytné teoretické znalosti a dovednosti, které následně uplatňují při hře na hudební nástroj či zpěvu.

Od 4. ročníku až do konce studia je součástí výuky také Komorní hra, která je realizována v různých uskupeních (čtyřruční hra na klavír, dua, tria, atd., pěvecký komorní sbor a soubory různých nástrojových obsazení – komorní smyčcový orchestr, cimbálová muzika, Big Band).

article-list-line

Nabízíme tato studijní zaměření

article-list-item Klavír
article-list-item Cimbál
article-list-item Tenor
article-list-item Solový zpěv
article-list-item Zobcová flétna
article-list-item Housle
article-list-item Příčná flétna
article-list-item Varhany
article-list-item Viola
article-list-item Klarinet
article-list-item Elektronické klávesové nástroje
article-list-item Violoncello
article-list-item Saxofon
article-list-item Akordeon
article-list-item Kontrabas
article-list-item Varhany
article-list-item Trubka
article-list-item Bicí nástroje
article-list-item Kytara
article-list-item Pozoun
article-list-item Elektrická kytara
article-list-item Lesní roh
article-list-item Basová kytara

Pedagogové hudebního oboru dle jednotlivých studijních zaměření

 • 1Akordeon: Anna Pešová, Richard Lekavý
 • 2Bicí nástroje: Milan Zapletal, Jan Král, MgA. Pavel Semek
 • 3Cimbál: Kristýna Osičková
 • 4Elektronické klávesové nástroje: Jan Král, Richard Lekavý, Martin Konečný, Anna Ondrišíková, Anna Pešová
 • 5Flétna příčná: MgA. Karel Bohůn, Richard Lekavý
 • 6Flétna zobcová: MgA. Karel Bohůn, MgA. Ondřej Dvořák, MgA. Richard Pavlík, Jan Král, Richard Lekavý, Mgr. Zdeněk Oslzlý, Emil Čapka, MgA. Pavel Semek
 • 7Housle: Libor Mišurec, Petra Roučková, Bc. Kateřina Salajková, Klára Vojáčková
 • 8Klarinet: MgA. Ondřej Dvořák, Richard Lekavý, Mgr. Zdeněk Oslzlý
 • 9Klavír: Mgr. Lenka Blažová, Milena Matochová, MgA. Markéta Melkusová, Tomáš Marček, Veronika Prajková, Mgr. Kristýna Dobešová Zimmermannová, Marcela Čermáková, MgA. Hana Bartoníková, Anna Ondrišíková, Mgr. Eva Barátová, Eva Kudlíková, MgA. Pavel Semek
 • 10Kontrabas: Dušan Reichmann
 • 11Kytara, elektrická kytara, baskytara: Bohdana Kellnerová, Radek Pudelka, Anděla Štursová, Dušan Reichmann
 • 12Lesní roh: Emil Čapka, Martin Konečný, Richard Lekavý
 • 13Pozoun: Emil Čapka, Martin Konečný, MgA. Pavel Semek
 • 14Saxofon: MgA. Ondřej Dvořák, Mgr. Zdeněk Oslzlý, Richard Lekavý
 • 15Sólový zpěv: Mgr. Eva Barátová, Eva Kudlíková, Lucie Stránská
 • 16Tenor: Martin Konečný, Jan Král, MgA. Richard Pavlík
 • 17Trubka: Emil Čapka, Martin Konečný, Jan Král, MgA. Richard Pavlík, MgA. Pavel Semek
 • 18Tuba: Martin Konečný, MgA. Richard Pavlík
 • 19Varhany: MgA. Markéta Melkusová
 • 20Viola: Petra Roučková, Bc. Kateřina Salajková, Klára Vojáčková
 • 21Violoncello: MgA. Petra Moravcová