Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Taneční obor

V tanečním oboru vyučujeme na naší škole moderní tanec. Ti nejmenší mohou začít již v 5 letech v taneční přípravné výchově, kde jejich talent a lásku k pohybu, stejně jako správné návyky, držení těla a základní obratnost rozvíjíme hravou formou různých tanečních her, sestaviček a cvičení. Naučí se také rozvíjet rytmické a intonační cítění a pohybovou fantazii.

Na prvním stupni se pak seznámí se základy klasického baletu, prohlubují a rozvíjí se základy získané v přípravném studiu a systematicky se staví na pevných základech další náročnější fáze pohybové výchovy. Žáci se seznamují se specifiky, prvky a technikami moderního tance (M. Graham, J. Limón, L. Horton, jazz dance, contemporary dance, ...), kdy nejvíce se věnujeme contemporary dance.

Svoji část má také rozvoj obratnosti, gymnastických prvků a floor work, stejně jako taneční improvizace a prostor pro sebevyjádření tancem, pohybem v těsném skloubení s hudbou. Druhý stupeň už žáci převážně jen rozvíjí svůj získaný um a věnují se choreografické tvorbě.

Vyučující tanečního oboru

  • Pavla Malíková