Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Taneční obor

V tanečním oboru vyučujeme na naší škole moderní tanec. Ti nejmenší mohou začít již v 5 letech v taneční přípravné výchově, kde jejich talent a lásku k pohybu, stejně jako správné návyky, držení těla a základní obratnost rozvíjíme hravou formou různých tanečních her, sestaviček a cvičení. Naučí se také rozvíjet rytmické a intonační cítění a pohybovou fantazii.

Na prvním stupni se pak seznámí se základy klasického baletu, prohlubují a rozvíjí se základy získané v přípravném studiu a systematicky se staví na pevných základech další náročnější fáze pohybové výchovy. Žáci se seznamují se specifiky, prvky a technikami moderního tance (M. Graham, J. Limón, L. Horton, jazz dance, contemporary dance, ...), kdy nejvíce se věnujeme contemporary dance.

Svoji část má také rozvoj obratnosti, gymnastických prvků a floor work, stejně jako taneční improvizace a prostor pro sebevyjádření tancem, pohybem v těsném skloubení s hudbou. Druhý stupeň už žáci převážně jen rozvíjí svůj získaný um a věnují se choreografické tvorbě.

Vyučující tanečního oboru

  • Pavla Malíková
line

Talentové zkoušky

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. U talentové zkoušky je vyžadován doprovod zákonného zástupce zájemců o studium.

Pro školní rok 2023/2024 je vypsán termín talentových zkoušek od 5. – 9. června 2023. Talentové zkoušky pro pobočky Podivín a Rakvice se uskuteční v termínu 8. – 9. června 2023 na pobočce ZUŠ v Podivíně.

Podivín a Rakvice

Břeclav

Výběr oboru talentové zkoušky pro Břeclav:

Pokud Vám nevyhovuje žádný z uvedených termínů (např. děti jsou na škole v přírodě), kontaktujte nás se žádostí o individuální termín na e-mailu: zastupce@zusbreclav.cz