Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Web zusbreclav.cz neshromažďuje žádné osobní údaje, pouze pokud se chcete rezervovat na talentové zkoušky prostřednictvím rezervačního systému umístěného na subdoméně https://zusbreclav.ideacloud.cz/ provedením rezervace uděluji společnosti Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace, IČO: 70436304, se sídlem: Křížkovského 642/4, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní číslo

(dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou použity za účelem provedení rezervace na talentovou zkoušku, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k případnému dalšímu jednání o talentové zkoušce.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu zusbreclav@zusbreclav.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy zusbreclav@zusbreclav.cz.