Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Talentové zkoušky 2024

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 - registrace k talentovým zkouškám bude dostupná od 1. května 2024.

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. U talentové zkoušky je vyžadován doprovod zákonného zástupce zájemců o studium.

Pro školní rok 2024/2025 je vypsán termín talentových zkoušek 3. – 7. června 2024.

Talentové zkoušky pro pobočky Podivín a Rakvice se uskuteční v termínu 30. – 31. května 2024 na pobočce ZUŠ v Podivíně.

V případě, že zájemce o studium úspěšně vykoná talentovou zkoušku, ale není přijat z kapacitních důvodů, vedeme takového zájemce v evidenci po dobu jednoho školního roku a v případě uvolnění místa na ZUŠ pak kontaktujeme jeho zákonného zástupce.

K talentové zkoušce se prosím registrujte pod odkazem níže (od 1. května 2024).

line

Registrace k talentové zkoušce

Žáci jsou ke studiu na ZUŠ přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. U talentové zkoušky je vyžadován doprovod zákonného zástupce zájemců o studium.

Pro školní rok 2024/2025 je vypsán termín talentových zkoušek 3. – 7. června 2024. Talentové zkoušky pro pobočky Podivín a Rakvice se uskuteční v termínu 30. – 31. května 2024 na pobočce ZUŠ v Podivíně.

Podivín a Rakvice

Břeclav

Výběr oboru talentové zkoušky pro Břeclav:

Pokud Vám nevyhovuje žádný z uvedených termínů (např. děti jsou na škole v přírodě), kontaktujte nás se žádostí o individuální termín na e-mailu: zastupce@zusbreclav.cz

Průběh talentové zkoušky

Hudební obor

 • 1zpěv jednoduché písně
 • 2intonace – opakování zadané výšky tónu hlasem
 • 3rytmus – zopakování jednoduchého rytmu tleskáním

Taneční obor

Talentová zkouška v tanečním oboru se skládá z následujících částí:

 • 1muzikálnost (jednoduchý popěvek - zazpívá písničku)
 • 2rytmizace (vytleskávání, vydupávání)
 • 3tělesné předpoklady / flexibilita
 • 4taneční improvizace na hudbu
 • 5sestava (opakování krátké sestavy)

Není třeba se dopředu jakkoliv chystat a připravovat, stačí pohodlné oblečení - legíny, tričko.

Výtvarný obor

 • 1praktická talentová zkouška: zadání kresebného úkolu dle věku dítěte – není nutné si nosit vlastní výtvarné prostředky
 • 2pohovor – opět proběhne dle věku dítěte
 • 3předložení výtvarných prací (portfolio) – práce menších rozměrů přinést v originále, ostatní stačí předložit ve fotodokumentaci.

Literálně dramatický obor

 • 1Talentové zkoušky probíhají formou pohovoru a jednoduché improvizace.
 • 2Není třeba si připravovat žádný výstup.