Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Historie

1925

Zásluhou Matice břeclavské, odbočky Ústřední Matice školské v Praze, byla v roce 1925 Městem Břeclav zřízena Hudební škola. Vyučování bylo zahájeno 1. února 1925 v šatně hotelu Koruna a prvním ředitelem byl jmenován Ladislav Slováček, profesor břeclavského Gymnázia.

1926

Od roku 1926 byl na místo ředitele jmenován Vladimír Ambros, významný moravský skladatel, žák Leoše Janáčka. Jeho příchod do Břeclavi měl pro školu i kulturní život v Břeclavi zvláštní význam. Svou osobností přispěl k významnému rozvoji Hudební školy a kulturního života Břeclavi.

1938

Od roku 1938 byl ředitelem Hudební školy jmenován Jan Chovanec, rovněž absolvent brněnské konzervatoře, žák prof. Františka Kudláčka ve hře na housle a prof. Bohuslava Holuba ve hře na varhany. Od počátku svého působení v Břeclavi byl výraznou osobností a to nejen jako pedagog a interpret, ale zejména jako dirigent orchestrálního sdružení a vynikajícího smíšeného sboru Sokola Břeclav. V říjnu roku 1938, po obsazení Sudet, kam patřila i Břeclav, přemísťuje Hudební školu do Hodonína, kde působí až do roku 1945.

1945

Po skončení 2. světové války v roce 1945 je obnovena činnost Hudební školy v Břeclavi. Z počátku škola působila v Bartošově vile na Sovadinově ulici a od roku 1949 pak v nové budově školy na Křížkovského ul.č.4/642. Nákladem 1,663.285,- Kč je podle návrhu tehdy významného architekta Ing. Jiřího Jeřábka provedena adaptace bývalé německé mateřské školy a vzniká budova postavená výhradně pro účely vyučování hudby – Janáčkův hudební ústav.

1949

Výuka byla zahájena v říjnu roku 1949 a škola se dodnes řadí mezi nejvýstavnější a funkčně nejlépe vybavené hudební školy v ČR. Exteriér budovy byl vyzdoben sgrafity se slováckým námětem, která navrhl a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš, do současné doby nejvýznačnější malíř regionu.

1953

V roce 1953 byly v koncertním sále instalovány třímanuálové varhany, které jako opus 3126 dodala firma Rieger-Kloss z Krnova. Dispozici tohoto nástroje vypracoval význačný organolog, profesor brněnské konzervatoře František Michálek. S reorganizací hudebního školství v šedesátých letech minulého století vznikla potřeba dalších učebních prostor pro nově vzniklé nehudební obory – výtvarný a dramatický.

1961

V roce 1961 žádá tehdejší ředitel školy Jan Chovanec poprvé o přidělení vedlejší budovy na Křížkovského ul. č. 2, vily Dr. Příkazského, pro potřeby školy. Městský národní výbor přidělení budovy pro LŠU schválil, ovšem tento záměr byl přes veškerou snahu dalších ředitelů Jindřicha Vlčka, Jindřicha Launera a Ferdinanda Muchy realizován až v roce 1990, kdy došlo k celkové adaptaci budovy a v září 1991 bylo v budově zahájeno vyučování v prostorách určených pro obor výtvarný.

2007

V letech 2007 – 2008 byla zrekonstruována hlavní budova školy Křížkovského 4. Na této realizaci měl nezanedbatelný organizační podíl pan ředitel Leoš Chovanec, který na škole působil do konce července 2011.