Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Zahraniční spolupráce

Základní umělecká škola Břeclav dlouhodobě spolupracuje se slovenskou ZUŠ Mikuláša Schneidera –Trnavského. Obě školy se pravidelně setkávají v Břeclavi i Trnavě.

Završením těchto setkání je vždy společný koncert, který přináší novou inspiraci žákům i pedagogům obou škol.