Základní umělecká škola Břeclav
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Varhanní koncert

Vystoupí studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava Michaela Jarolímová a Jiří Šulák

Další akce